Medicina preventiva 

Un dels objectius principals de l’Hospital Veterinari Santa Susanna és l’aposta per a la a prevenció de les malalties que poden afectar a la teva mascota. Treballem en tots els àmbits que afecten la seva salut, des de l’alimentació durant totes les fases de la seva vida, la higiene, els programes vacunals i antiparasitaris, les revisions periòdiques, i l’anàlisi de detecció precoç de les malalties més freqüents que afecten als animals exòtics.

  • Visita: 

    Primer contacte amb els nostres veterinaris.

  • Diagnòstic:

    Identificació i desenvolupament d’un pla de tractament per a cada malaltia.

  • Seguiment:

    Visites de prevenció i seguiment.