Les tortugues, com gairebé tots els rèptils, canvien la pell quan creixen, això pot durar 2 o 3 setmanes i poden realitzar-ho sense cap ajuda. Per beneficiar la muda cal mantenir l’aigua neta i permetre que la tortuga rebi llum del sol perquè s’assequi bé la pell i li sigui mes fàcil canviar-la. Cal prestar atenció: 1. En alguns casos a causa de la sobrealimentació o excés de llum pot produir-se una muda induïda que és perjudicial per a l’animal. 2. L’excés de Vitamina A, també pot produir engrossiment de la pell i la seva caiguda. No hauria de subministrar-se suplements vitamínics més d’una vegada a la setmana excepte per prescripció veterinària o si així ho indiqués el producte. 3. La Vitamina A en defecte pot produir l’efecte contrari, es debilita la pell, tornant-se més prima i també cau. En conclusió, les tortugues no solen mudar la pell més temps encara, si això li passa a la seva tortuga, segurament està relacionat amb alguna fallada en la cura. Consulti al seu veterinari o en el lloc on l’hagi adquirit.