ocell

Per garantir una convivència harmònica amb el nostre lloro és important establir rutines de disciplina des del primer dia que el tenim a casa. Necessitem crear un vincle de confiança i utilitzar amb constància i paciència un únic mètode per ensenyar-li el que volem que faci i el que no volem que repeteixi, dit d’una altra manera, entrenar, com es fa amb altres mascotes com els gossos.

 

Sortir i entrar a la gàbia són una de les primeres activitats que hem de practicar amb el nostre lloro, recordem que són aus summament intel·ligents i que aprenen molt ràpid, fins i tot en aquells moments on nosaltres no estem pensant en ensenyar-los.

Que sí he de fer

Cridar-lo a la mà en repetides ocasions i apropar-lo a poc a poc a la gàbia sense guardar-lo, així podrà aprendre que no totes les vegades que està en la mateixa situació serà deixat a la gàbia.

Dedicar qualitat de temps i exercitar física i mentalment perquè gasti energia i pugui tornar calmat a la seva instal·lació.

Recompensar-totes les vegades que atén correctament al que li demanem, això permetrà que mantingui motivació i interès en nosaltres tot i que aquest en llocs on trobi moltes distraccions.

Que no he de fer

Obligar-lo a tornar a la gàbia usant la força o contenint-físicament amb guants o tovalloles. Això únicament generarà que prengui desconfiança en nosaltres i en futures ocasions tractarà de fugir o respondrà agressivament.

Enganyar amb premis dins de la gàbia per atreure a aquesta, ja que el podrà decidir abans de reaizar l’acció si el premi li val la pena.