Les tortugues requereixen d’una dieta molt variada (carn, peix, cucs, cucs verdures de fulla) això requereix de certa dedicació per això s’han desenvolupat aliments complets en croquetes de gran qualitat que aporten tots els nutrients que requereixen les tortugues i ens faciliten la tasca a criadors i aficionats.

En els comerços podem trobar dos tipus d’aliment per a les nostres tortugues, les gambetes seques o gammarus i diferents aliments granulats. Els gammarus, segurament seran els preferits d’aquesta mascota, però donar-li només això, constitueix una dieta totalment incompleta, en proteïnes, carbohidrats i vitamines fonamentalment, per la qual cosa està molt desaconsellat.

Els granulats són més equilibrats nutricionalment, encara que no totes les marques tenen la mateixa qualitat.

És important fer una bona elecció i també convé combinar-ho amb complements vitamínics i minerals. A part d’una correcta alimentació, és molt important assegurar una aportació de llum ultraviolada, ja sigui del sol o amb tubs especials (la llum no ha d’estar filtrada per plàstics o vidres).