Per què muden les tortugues?

Per què muden les tortugues?

Quina és la forma correcta d’alimentar la meva tortuga?

Quina és la forma correcta d'alimentar la meva tortuga? Les tortugues requereixen d'una dieta molt variada (carn, peix, cucs, cucs...

Com sé si el meu tortuga és mascle o femella?

Com sé si el meu tortuga és mascle o femella? Les diferències físiques entre la tortugues mascle i femella (dimorfisme sexual) varien entre espècies...