Medicina preventiva per a gats

Un dels objectius principals de l’Hospital Veterinari Santa Susanna és l’aposta per a la a prevenció de les malalties que poden afectar a la teva mascota. Treballem en tots els àmbits que afecten la seva salut, des de l’alimentació durant totes les fases de la seva vida, la higiene, els programes vacunals i antiparasitaris, les revisions periòdiques, i l’anàlisi de detecció precoç de les malalties més freqüents que afecten als gats.

També donem molta importància a l’educació i integració del teu gat a casa, ja que són un pilar bàsic per a una vida saludable i un vincle harmoniós i feliç. És per això que apostem per l’oferiment d’un servei complet d’etologia.

INFORMA’T
  • Visita: 

    Primer contacte amb els nostres veterinaris.

  • Diagnòstic:

    Tractament per a la teva mascota.

  • Seguiment:

    Visites de prevenció i seguiment.