Fisioteràpia

Nou servei establert en el camp de la veterinària a Espanya i que en països com Anglaterra i els Estats Units està molt implantat.

Aquest servei veterinari permet recuperacions de processos traumatològics, neurològics, obesitat i processos derivats de problemes reumatològics. Disposem d’una piscina d’aigua calenta amb cinta caminadora d’intensitat regulable per adaptar-la a la patologia a tractar, on l’animal se sent molt còmode.

Per completar aquest servei veterinari de rehabilitació, oferim massatges específics així com electroestimulació, infrarojos, acupuntura i circuits de treball, tots supervisats per a veterinaris titulats com a rehabilitadors i traumatòlegs.