Medicina preventiva per a la teva mascota

Un dels objectius principals de l’Hospital Veterinari Santa Susanna és l’aposta per a la prevenció de les malalties que poden afectar al teu gos. Treballem en tots els àmbits que afecten la seva salut, des de l’alimentació durant totes les fases de la seva vida, la higiene, els programes vacunals i antiparasitaris, les revisions periòdiques, i l’anàlisi de detecció precoç de les malalties més freqüents dels gossos.

També donem molta importància a l’educació i integració del teu gos a casa, ja que són un pilar bàsic per a una vida saludable i un vincle harmoniós i feliç. És per això que apostem per l’oferiment d’un servei complet d’etologia.

INFORMA’T
  • Visita: 

    Primer contacte amb els nostres veterinaris.

  • Diagnòstic:

    Identificació i desenvolupament d’un pla de tractament per a cada malaltia.

  • Seguiment:

    Visites de prevenció i seguiment.