Escala Visual Analògica (PVAS)

0. Sense prurit

El prurit no és un problema pel pacient.

2. Prurit lleuger (episodis ocasionals)

El pacient es grata una mica més del que és habitual.

4. Prurit mig (episodis semifreqüents)

El pacient no es grata quan està menjant, jugant, fent exercici o distret.

6. Prurit mig (episodis freqüents)

El pacient es grata habitualment durant tot el dia però para quan dorm, juga o menja. Li passa més sovint al vespre.

8. Prurit sever (episodis prolongats)

El pacient para quan dorm, juga o fa exercici però continua tot i estar distret.

10. Prurit extrem (episodis continus)

El pacient es grata constantment, independentment del que passa al seu voltant o les ordres que se li donen.