Serveis i Tractaments Veterinaris

Medicina Preventiva

Urgències veterinàries
24 hores

Diagnòstic per la Imatge

Cirurgia General

Endoscòpia i Cirurgia de Mínima Invasió

Neurologia

Traumatologia

Hospitalització i UCI

Oftalmologia

Etologia

Cardiologia

Oncologia

Dermatologia

Rehabilitació i Fisioteràpia

Animals Exòtics

Laboratori

Odontologia

Medicina Interna